ČNB Downloader Kurzů Měn

 1. /***
 2.  * (c)2017 Ladislav Foxy Alexa - WLEZLEY.EU Simulation Software <ladislav.alexa(at)gmail.com>
 3.  */
 4.  
 5. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 6.  
 7. #include <string>
 8. #include <sstream>
 9. #include <iostream>
 10.  
 11. #include <time.h>
 12. #include <windows.h>
 13.  
 14. using namespace std;
 15.  
 16. #define UNIX_TIME_START         662688000   // 01.01.1991
 17. #define COUNT_OF_DAY_SECONDS    86400
 18. #define OUTPUT_DIRECTORY        "output"
 19.  
 20. enum COUNTER_TYPES
 21. {
 22.     CT_OK       = 0,
 23.     CT_SKIPPED  = 1,
 24.     CT_ERROR    = 2,
 25.     CT_MAX      = 3
 26. };
 27.  
 28. int main(int argc, char* argv[])
 29. {
 30.     int iCounters[CT_MAX] = {0, 0, 0};
 31.  
 32.     if(CreateDirectory(OUTPUT_DIRECTORY, NULL) || GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS)
 33.     {
 34.         for(time_t i = UNIX_TIME_START; ; i += COUNT_OF_DAY_SECONDS)
 35.         {
 36.             tm * linkTime;
 37.             linkTime = localtime(&i);
 38.             if(linkTime->tm_year+1900 >= 2017 && linkTime->tm_mon+1 >= 4 && linkTime->tm_mday >= 7)
 39.             {
 40.                 cout << "DONE" << endl;
 41.                 break;
 42.             }
 43.  
 44.             stringstream sURL;
 45.             sURL << "http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt?date=" << linkTime->tm_mday << "." << linkTime->tm_mon+1 << "." << linkTime->tm_year+1900;
 46.  
 47.             stringstream sFile;
 48.             sFile << OUTPUT_DIRECTORY << "\\cnb-" << linkTime->tm_year+1900 << "-"
 49.                   << (linkTime->tm_mon+1 < 10 ? "0" : "") << linkTime->tm_mon+1 << "-"
 50.                   << (linkTime->tm_mday  < 10 ? "0" : "") << linkTime->tm_mday  << ".txt";
 51.  
 52.             cout << sFile.str().c_str();
 53.             URLDownloadToFile(NULL, sURL.str().c_str(), sFile.str().c_str(), NULL, NULL);
 54.             Sleep(123);
 55.  
 56.             FILE *fParsed = fopen(sFile.str().c_str(), "rt");
 57.             if(fParsed)
 58.             {
 59.                 char buffer[16];
 60.                 fgets(buffer, 16, fParsed);
 61.                 string sDateFromFile(buffer);
 62.                 fclose(fParsed);
 63.  
 64.                 stringstream sDate;
 65.                 sDate << (linkTime->tm_mday  < 10 ? "0" : "") << linkTime->tm_mday << "."
 66.                       << (linkTime->tm_mon+1 < 10 ? "0" : "") << linkTime->tm_mon+1 << "."
 67.                       << linkTime->tm_year+1900;
 68.  
 69.                 if(sDateFromFile.find(sDate.str()) == string::npos)
 70.                 {
 71.                     // delete
 72.                     DeleteFile(sFile.str().c_str());
 73.                     cout << " SKIPPED: " << sDate.str().c_str() << " != " << string(sDateFromFile, 0, 10) << endl;
 74.                     ++iCounters[CT_SKIPPED];
 75.                 }
 76.                 else
 77.                 {
 78.                     cout << " OK" << endl;
 79.                     ++iCounters[CT_OK];
 80.                 }
 81.             }
 82.             else
 83.             {
 84.                 cout << " ERROR! For continue, please press any key..." << endl;
 85.                 system("pause > nul");
 86.                 ++iCounters[CT_ERROR];
 87.             }
 88.         }
 89.     }
 90.     else
 91.     {
 92.          cout << "Failed to create directory " << OUTPUT_DIRECTORY << endl;
 93.     }
 94.  
 95.     cout << "[REPORT] OK: " << iCounters[CT_OK] << " SKIPPED: " << iCounters[CT_SKIPPED] << " ERROR: " << iCounters[CT_ERROR] << endl;
 96.     system("pause");
 97.     return 0;
 98. }
 99.  

Odpověď na kód "ČNB Downloader Kurzů Měn"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)