C++ varargs wrapper - WinAPI Loa

 1. #pragma warning(disable:4793) // Suppress warning C4793: "varargs not supported under /clr"
 2. string LoadStringFmt(UINT uID, ...)
 3. {
 4.     va_list args;
 5.     va_start(args, uID);
 6.  
 7.     string format = LoadString_T(uID);
 8.  
 9.     if(format.empty())
 10.     {
 11.         char uIDBuff[MSG_BUFFER_NUMBER];
 12.         utoa(uID, uIDBuff);
 13.         return string("<LoadStringFmt(UINT uID = " + string(uIDBuff) + ", ...)>\nException: Resource String NOT FOUND!");
 14.     }
 15.  
 16.     const int sz = vsnprintf(nullptr, 0, format.c_str(), args) + 1;
 17.  
 18.     try
 19.     {
 20.         string result(sz, ' ');
 21.         vsnprintf(&result.at(0), sz, format.c_str(), args);
 22.         va_end(args);
 23.         return result;
 24.     }
 25.     catch(const std::exception e)
 26.     {
 27.         char uIDBuff[MSG_BUFFER_NUMBER];
 28.         utoa(uID, uIDBuff);
 29.         string eMsg("<LoadStringFmt(UINT uID = " + string(uIDBuff) + ", ...)>\nException: " + string(e.what()));
 30.       //MessageBox(sWin.GetHWND(), eMsg.c_str(), MSG_TITLE_EXCEPTION, MSG_TYPE_EXCEPTION);
 31.         va_end(args);
 32.         //throw;
 33.         return eMsg;
 34.     }
 35. }

Odpověď na kód "C++ varargs wrapper - WinAPI Loa"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)