1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <time.h>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     // Vytvoření jména souboru (vložení UNIX time do názvu souboru)
 10.     char szTime[12];
 11.     _itoa_s((int)time(NULL), szTime, sizeof(szTime), 10);
 12.     string sFileName = szTime;
 13.     sFileName += ".pripona";
 14.  
 15.     cout << sFileName << endl;
 16.  
 17.     return 0;
 18. }
 19.  

Odpověď na kód "Bez názvu"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)