1. <?phpinfo();?>

Odpověď na kód "s.php"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)