4byte HEX to float32 example

 1. #include <iostream>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.     // METHOD 1
 9.     unsigned char hex_val_A[4] = {0x43, 0x46, 0xD4, 0xBD};
 10.     float fl_val_A = *(float*)hex_val_A;
 11.     printf("%.7f\n", fl_val_A); // DEBUG A
 12.  
 13.     // METHOD 2
 14.     unsigned char hex_val_B[4] = {0x43, 0x46, 0xD4, 0xBD};
 15.     float fl_val_B = *reinterpret_cast<float *>(&hex_val_B);
 16.     printf("%.7f\n", fl_val_B); // DEBUG B
 17.  
 18.     system("pause > nul");
 19.     return 0;
 20. }
 21.  

Replies to 4byte HEX to float32 example

Title Name When
RE: 4byte HEX to float32 example Wolf_Officious 5 Let ago.

Odpověď na kód "4byte HEX to float32 example"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)