Filelist Generator Ex C#

 1. /* ========================================= *
 2.  *          (c) 2012 Wolf Officious          *
 3.  *             Filelist Generator            *
 4.  * ========================================= */
 5.  
 6. using System;
 7. using System.IO;
 8. using System.Text;
 9.  
 10. namespace FilelistGenerator
 11. {
 12.     public class MainProgram
 13.     {
 14.         public static void Main(string[] args)
 15.         {
 16.             int actualCTop = 0;
 17.  
 18.             // Získání řetězce cesty umístění aplikace
 19.             string currentDirName = System.IO.Directory.GetCurrentDirectory();
 20.  
 21.             // Informace o jednotce (disku) podle cesty umístění aplikace
 22.             DriveInfo drvInfo = new DriveInfo(currentDirName);
 23.             Console.Write("╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗");
 24.             Console.Write("║ DRIVE INFO                                                                   ║");
 25.             Console.Write("╠═════════════════════╦════════════════════════════════════════════════════════╣");
 26.             actualCTop = Console.CursorTop;
 27.             Console.WriteLine("  Jednotka disku:\t{0}", drvInfo.Name);
 28.             Console.WriteLine("  Jmenovka disku:\t{0}", drvInfo.VolumeLabel);
 29.             Console.WriteLine("  Velikost disku:\t{0}b", drvInfo.TotalSize.ToString());
 30.             Console.WriteLine("  Volné místo:\t\t{0}b", drvInfo.TotalFreeSpace.ToString());
 31.             Console.WriteLine("  K dispozici:\t\t{0}b", drvInfo.AvailableFreeSpace.ToString());
 32.             Console.WriteLine("  Připraveno:\t\t{0}", (drvInfo.IsReady) ? "ANO" : "NE");
 33.             Console.WriteLine("  Souborový systém:\t{0}", drvInfo.DriveFormat);
 34.             Console.WriteLine("  Typ jednotky:\t\t{0}", drvInfo.DriveType.ToString());
 35.             for (int i = actualCTop; i < actualCTop + 8; ++i)
 36.             {
 37.                 Console.SetCursorPosition(0, i);
 38.                 Console.Write("║");
 39.                 Console.SetCursorPosition(22, i);
 40.                 Console.Write("║");
 41.                 Console.SetCursorPosition(79, i);
 42.                 Console.Write("║");
 43.             }
 44.             Console.Write("╚═════════════════════╩════════════════════════════════════════════════════════╝\n");
 45.  
 46.             // Informace o aktuální složce
 47.             DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(currentDirName);
 48.             Console.Write("╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗");
 49.             Console.Write("║ DIRECTORY INFO                                                               ║");
 50.             Console.Write("╠═════════════════════╦════════════════════════════════════════════════════════╣");
 51.             actualCTop = Console.CursorTop;
 52.             Console.WriteLine("  Celá cesta:\t\t{0}", dirInfo.FullName);
 53.             Console.WriteLine("  Kořen disku:\t\t{0}", dirInfo.Root);
 54.             Console.WriteLine("  Nadřazená složka:\t{0}", dirInfo.Parent);
 55.             Console.WriteLine("  Jméno složky:\t\t{0}", dirInfo.Name);
 56.             Console.WriteLine("  Přípona:\t\t{0}", dirInfo.Extension);
 57.             Console.WriteLine("  Atributy:\t\t{0}", dirInfo.Attributes.ToString());
 58.             Console.WriteLine("  Datum vytvoření:\t{0}", dirInfo.CreationTime.ToString());
 59.           //Console.WriteLine("  Datum vytvoření UTC:\t{0}", dirInfo.CreationTimeUtc.ToString());
 60.             Console.WriteLine("  Poslední přístup:\t{0}", dirInfo.LastAccessTime.ToString());
 61.           //Console.WriteLine("  Poslední přístup UTC:\t{0}", dirInfo.LastAccessTimeUtc.ToString());
 62.             Console.WriteLine("  Poslední zápis:\t{0}", dirInfo.LastWriteTime.ToString());
 63.           //Console.WriteLine("  Poslední zápis UTC:\t{0}", dirInfo.LastWriteTimeUtc.ToString());
 64.             Console.WriteLine("  Existuje:\t\t{0}", (dirInfo.Exists) ? "ANO" : "NE");
 65.             for (int i = actualCTop; i < actualCTop + 10; ++i)
 66.             {
 67.                 Console.SetCursorPosition(0, i);
 68.                 Console.Write("║");
 69.                 Console.SetCursorPosition(22, i);
 70.                 Console.Write("║");
 71.                 Console.SetCursorPosition(79, i);
 72.                 Console.Write("║");
 73.             }
 74.             Console.Write("╚═════════════════════╩════════════════════════════════════════════════════════╝\n");
 75.  
 76.             // Výpis podsložek
 77.             Console.Write("╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗");
 78.             Console.Write("║ DIRECTORY CONTENT                                   Velikost     Datum   Čas ║");
 79.             Console.Write("╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣");
 80.             actualCTop = Console.CursorTop;
 81.             System.IO.DirectoryInfo[] dirInfos = dirInfo.GetDirectories("*.*");
 82.             foreach (System.IO.DirectoryInfo d in dirInfos)
 83.             {
 84.                 Console.Write("║ {0}", d.Name);
 85.                 Console.CursorLeft = 66 - d.CreationTime.ToShortDateString().Length;
 86.                 Console.Write("<DIR> {0}", d.CreationTime.ToShortDateString());
 87.                 Console.CursorLeft = 78 - d.CreationTime.ToShortTimeString().Length;
 88.                 Console.Write("{0} ║", d.CreationTime.ToShortTimeString());
 89.             }
 90.  
 91.             if (dirInfos.Length > 0)
 92.             {
 93.                 Console.CursorLeft = 0;
 94.                 Console.Write("║");
 95.                 Console.CursorLeft = 79;
 96.                 Console.Write("║");
 97.             }
 98.  
 99.             // Výpis souborů
 100.             System.IO.FileInfo[] fileNames = dirInfo.GetFiles("*.*");
 101.             foreach (System.IO.FileInfo f in fileNames)
 102.             {
 103.                 Console.Write("║ {0}", f.Name);
 104.                 Console.CursorLeft = 61 - f.Length.ToString().Length;
 105.                 Console.Write("{0}b", f.Length.ToString());
 106.                 Console.CursorLeft = 72 - f.CreationTime.ToShortDateString().Length;
 107.                 Console.Write(f.CreationTime.ToShortDateString());
 108.                 Console.CursorLeft = 78 - f.CreationTime.ToShortTimeString().Length;
 109.                 Console.Write("{0} ║", f.CreationTime.ToShortTimeString());
 110.             }
 111.  
 112.             Console.Write("╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝\n");
 113.             Console.Write("Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...");
 114.             Console.ReadKey();
 115.         }
 116.     }
 117. }

Odpověď na kód "Filelist Generator Ex C#"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)