Random Data File Generator C#

 1. /* ========================================= *
 2.  *          (c) 2012 Wolf Officious          *
 3.  *         Random Data File Generator        *
 4.  * ========================================= */
 5.  
 6. using System;
 7. using System.IO;
 8. using System.Text;
 9.  
 10. namespace RandomDataFileGenerator
 11. {
 12.     public class MainProgram
 13.     {
 14.         public static void Main(string[] args)
 15.         {
 16.             ulong iFileSize;
 17.             ulong TimeLast = 0;
 18.  
 19.             while (true)
 20.             {
 21.                 Console.Write("File size (bytes): ");
 22.                 if (ulong.TryParse(Console.ReadLine(), out iFileSize))
 23.                     break;
 24.                 else
 25.                 {
 26.                     Console.Clear();
 27.                     Console.WriteLine("Parameter must be numeric! Please try again.");
 28.                 }
 29.             }
 30.  
 31.             DateTime UnixDateTimePoint = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0);
 32.  
 33.             //StreamWriter fstream = new StreamWriter("output.bin", false, Encoding.ASCII);
 34.             FileStream fstream = new FileStream("output.bin", FileMode.Create);
 35.             BinaryWriter writer = new BinaryWriter(fstream, Encoding.ASCII);
 36.  
 37.             Random rnd = new Random((int)(DateTime.UtcNow - UnixDateTimePoint).TotalSeconds);
 38.  
 39.             for (ulong i = 0; i < iFileSize; ++i)
 40.             {
 41.                 writer.Write((byte)rnd.Next(0, 256));
 42.  
 43.                 if (TimeLast < (ulong)(DateTime.UtcNow - UnixDateTimePoint).TotalSeconds || i == (iFileSize - 1))
 44.                 {
 45.                     TimeLast = (ulong)(DateTime.UtcNow - UnixDateTimePoint).TotalSeconds;
 46.                     Console.CursorLeft = 0;
 47.                     Console.Write("Progress: {0}% ({1}b/{2}b)", (uint)((float)(i + 1) / (float)(iFileSize / 100.0f)), i + 1, iFileSize);
 48.                 }
 49.             }
 50.  
 51.             writer.Close();
 52.             fstream.Close();
 53.         }
 54.     }
 55. }

Odpověď na kód "Random Data File Generator C#"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)