1. 17997:20130917:122057.344 Zabbix agent item [proc.num[]] on host [ticket.angel-hosting.cz] failed: first network error, wait for 15 seconds
  2.  18002:20130917:122115.300 Zabbix agent item [proc.num[]] on host [ticket.angel-hosting.cz] failed: another network error, wait for 15 seconds
  3.  18002:20130917:122130.320 resuming Zabbix agent checks on host [ticket.angel-hosting.cz]: connection restored
  4.  

Odpověď na kód "zabbix log"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)