ocenił nadszarpnięciem zaręczali

  1. olose calle

Odpověď na kód "ocenił nadszarpnięciem zaręczali"

Zde můžete upravit/odpovědět na tento kód (touto akcí vložíte další kód, neupravíte stávající)